دکتر محمد رضوانی متخصص مغز و اعصاب

  • Info@rezvanidr.com
  • 09197799011

سرگیجه

نوار مغز

نوار مغز

نوار مغز به ثبت فعالیت الکتریکی مغز نوار مغز گفته می‌شود. پزشکان برای مشکلات مغزی مثل حملات مغزی به کار می‌برند. نوار…