دکتر محمد رضوانی متخصص مغز و اعصاب

  • Info@rezvanidr.com
  • 021-۲۲۸۸۶۶۲۳

بیماریها

سردرد

سردرد از شایعترین بیماریهای مغز واعصاب است و تقریبا تمامی افراد حداقل یکبار آنرا تجربه کرده اند. سردرد ها به دونوع اولیه…

سرگیجه

سرگیجه واقعی به صورت چرخیدن اشیا به دور سر یا احساس چرخیدن خود فرد به دور محیط تعریف میشود. بسیاری از بیماران…